Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Nezařazené

Návrh Závěrečného účtu za rok 2019

Návrh-závěrečného-účtu-za-rok-2019  11/06/2020
01_NÁVRH-Hodnotící-zpráva-2019  11/06/2020
02_NÁVRH-Výkaz-Fin2-12-2019  11/06/2020
03_NÁVRH-Rozvaha  11/06/2020
04_NÁVRH-Výkaz-zisku-a-ztráty  11/06/2020
05_NÁVRH-Příloha-obec  11/06/2020
06_NÁVRH-tabulky  11/06/2020
07_NÁVRH-Výkaz-zisku-a-ztráty-ZŠ-a-MŠ  11/06/2020
08_NÁVRH-Rozvaha-ZŠ-a-MŠ  11/06/2020
09_NÁVRH-Příloha-ZŠ-a-MŠ  11/06/2020
10_NÁVRH-Inventarizační-zpráva-za-rok-2019  11/06/2020
11_NÁVRH-Inventarizační-zpráva-ZŚ-a-MŠ-2019  11/06/2020
12_NÁVRH-Rodělení-přebytku-hospodaření-ZŠ-a-MŠ-2019  11/06/2020
13_NÁVRH-Zápis-z-provedné-kontrolní-kontroly-za-rok-2019-Obec-Majdalena1  11/06/2020
14_NÁVRH-Zápis-z-provedné-finanční-kontroly-za-rok-2019-Obec-Majdalena  11/06/2020
15_NÁVRH-Protokol-z-provedené-veřejnosprávní-kontroly-hospodaření-ZŠ-a-MŠ-201  11/06/2020
16_NÁVRH-Protokol-o-schválení-účetní-závěrky-2019  11/06/2020
17_NÁVRH-Hodnotící-zpráva-za-rok-2019-obec-Majdalena  11/06/2020
18_-NÁVRH-Zpráva-o-výsledku-přezkoumání-hospodaření-za-rok-2019-obce-Majdalena  11/06/2020
19_NÁVRH-inventurní-soupis-378  11/06/2020
20_NÁVRH-inventurní-soupis-451  11/06/2020
21_NÁVRH-inventurní-soupis-459  11/06/2020

Rozpočet

Schválený střednědobý výhled na roky 2025 – 2027
Schválený rozpočet obce na rok 2024
Schválený Závěrečný účet obce za rok 2022
Schválený rozpočet obce na rok 2023
Schválený Závěrečný účet obce za rok 2021
Schválený střednědobý výhled na roky 2023 až 2025
Schválený rozpočet obce na rok 2022
Schválený Závěrečný účet obce za rok 2020
Schválený střednědobý výhled na roky 2022 až 2024
Schválený rozpočet obce na rok 2021
Schválený Závěrečný účet obce za rok 2019
Schválený rozpočet obce na rok 2020
Rozpočtové opatření 2024
Rozpočtové opatření 2023
Rozpočtové opatření 2022
Rozpočtové opatření 2021
Rozpočtové opatření 2020

NÁVRH závěrečného účtu a účetní závěrky obce Majdalena 2018

NÁVRH závěrečného účtu a účetní závěrky obce Majdalena 2018

NÁVRH- Hodnotící zpráva za rok 2018

NÁVRH- Fin 2-12M – 2018

NÁVRH- Rozvaha Obec

 NÁVRH- Výkaz zizku a ztráty Obec

 NÁVRH- Příloha Obec

NÁVRH- Poskytnutí dotací-vypořádáni

NÁVRH- Výkaz zizku a ztráty ZŠ a MŠ

NÁVRH- Rozvaha ZŠ a MŠ

NÁVRH- Příloha ZŚ a MŠ

NÁVRH- Inventarizační zpráva Obec

NÁVRH- Inventarizační zpráva ZŠ a MŠ

NÁVRH- Rodělení přebytku hospod.ZŠ a MŠ

NÁVRH- Zápis – kontrola kontrolního výboru

NÁVRH- Zápis – finanční kontroly – OÚ

NÁVRH- Zápis – finanční kontroly – ZŠ a MŠ

NÁVRH- Protokol o schválení účetní závěrky

NÁVRH- Hodnotící zpráva za rok 2018 – obec

NÁVRH- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

NÁVRH- Inventurní soupis,účet 378

NÁVRH- Inventurní soupis, účet 451

NÁVRH- Inventurní soupis, účet 459

Závěrečný účet za rok 2018

01Závěrečný účet za rok 2018

01Hodnotící zpráva za rok 2018

02Fin 2-12M-2018

03Rozvaha Obec

04Výkaz zisku a ztráty

05Příloha Obec

06Poskytování dotací-vypořádání

07Výkaz zisku a ztráty ZŠ a MŠ

08Rozvaha ZŠ a MŠ

09Příloha ZŠ a MŠ

10Inventarizační zpráva Obec

11Inventarizační zpráva ZŠ a MŠ

12Rozdělení přebytku hospod. ZŠ a MŠ

13Zápis-kontrola kontrolního výboru

14Zápis-finanční kontroly-OÚ

15Zápis-finanční kontroly-ZŠ a MŠ

16Protokol o schválení účetní závěrky

17Hodnotící zpráva za rok 2018-obec

18Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2018

19Inventurní soupis účet 378

20Inventurní soupis účet 451

21Inventurní soupis účet 459