NÁVRH závěrečného účtu a účetní závěrky obce Majdalena 2018