Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Povinné informace

 1. Název: Obec Majdalena
 2. Důvod a způsob založení
 3. Organizační struktura
 4. Kontaktní spojení
 5. Případné platby lze poukázat
 6. IČO: 00247065
 7. Plátce daně z přidané hodnoty: CZ00247065
 8. Dokumenty
 9. Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb.
 10. Příjem podání a podnětů
 11. Předpisy
 12. Úhrady za poskytování informací
 13. Licenční smlouvy
  • 13.1 Vzory licenčních smluv
  • 13.2 Výhradní licence
 14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím