Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti

Obec Majdalena se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek v souladu
se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti
webových stránek a mobilních aplikací.
Prohlášení přístupnosti se vztahuje na následující internetové stránky:

  • www.majdalena.cz

Struktura informací

Struktura informací na stránkách byla vytvořena podle specifikace W3C HTML 5 a vizuál
ně naformátována kaskádovými styly (CSS 3) – vzhled stránek a jejich funkčnost jsou
podřízeny možnostem handicapovaných uživatelů. Dodržení výše zmíněných norem by
mělo zajistit správné zobrazení obsahu stránek ve většině používaných prohlížečů
a na většině zobrazovacích zařízení.

Stav souladu

Uvedené internetové stránky jsou částečně v souladu s EN 301 549 V2 1.2
a standardem WCAG 2.1 z důvodu nedostatečně přístupného obsahu anebo výjimek
uvedených níže.

Přístupnost obsahu

Na internetových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu DOC,
DOCX, XLS, XLSX a PDF, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky
a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak
doporučujeme jejich stažení. Formáty DOC a PDF jsou také vhodnější pro tisk.
K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout Word Viewer a Acrobat Reader.
V některých webových prohlížečích je integrována aplikace, jež slouží k prohlížení výše
uvedených formátů dokumentů.

Vypracování prohlášení o přístupnosti

  •  Prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 17. 10. 2019
  •  Prohlášení o přístupnosti bylo revidováno dne 17. 10. 2019

Toto prohlášení bylo vypracováno posouzením provedeným třetí stranou – technickým
provozovatelem těchto internetových stránek (Jakub Ptáčník). Pro vypracování prohlášení
byl použit zákon č. 99/2019 Sb., a metodický pokyn MVČR k tomuto zákonu, normy
EN 301 549 V2 1.2 a mezinárodně uznávanému standardu Web Content Accessibility
Guidelines – WCAG 2.1.

Zpětná vazba

Obec Majdalena má za cíl, aby jím spravované internetové stránky byly přístupné všem
jejím uživatelům a to na základě principů přístupnosti (vnímatelnost, ovladatelnost,
srozumitelnost a stabilita). Kontakt je:
Obec Majdalena
Majdalena 78
378 03 Majdalena
telefon: +420 384 787 118
e-mail: ou@majdalena.cz

Postupy pro prosazování práva

V případě, že Vám nebyla poskytnuta odpověď nebo poskytnutá odpověď je neadekvátní
či neuspokojivá v souvislosti s Vaší žádostí či oznámením ohledně přístupnosti
internetových stránek nebo webové aplikace, kontaktujte příslušný orgán pro prosazování
práva:
Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
e-mail: pristupnost@mvcr.cz

Prohlášení provozovatele internetových stránek

Tyto internetové stránky provozuje Obec Majdalena. Internetové stránky využívají
redakční systém WordPress, který je spravován Jakubem Ptáčníkem.
Správcem veškerého obsahu je Obec Majdalena, se sídlem Majdalena 78, 378 03
Majdalena. Veškeré osobní údaje návštěvníků internetových stránek, které jsou
prostřednictvím těchto internetových stránek poskytovány, jsou spravovány výlučně
správcem obsahu webu.
Provozovatel redakčního systému, Jakub Ptáčník, jakožto zpracovatel osobních údajů
tímto prohlašuje, že jsou osobní údaje zpracovávané v jí provozovaném redakčním
systému dostatečně zabezpečeny proti ztrátě a úniku a zároveň prohlašuje,
že neposkytuje žádné zpřístupněné osobní údaje třetím osobám.

Kontakt na správce obsahu

Obec Majdalena
Majdalena 78
378 03 Majdalena
tel.: +420 384 787 118
email: ou@majdalena.cz

Kontakt na technického provozovatele

Jakub Ptáčník

Majdalena 131
378 03 Majdalena
email: kubelub@gmail.com