Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Obecně závazné vyhlášky – platné

Informace k Obecně závazným vyhláškám obce (OZV)

Dne 3. 2. 2021 vešel v platnost zákon č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů, který s účinností od 1 .1. 2022 zavádí informační systém Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů, jenž slouží k vyhlašování právních předpisů územních samosprávných celků a zákonem stanovených správních úřadů a ke zveřejňování dalších zákonem vymezených aktů. 

Právní předpisy obce od 1. 1. 2022 jsou zveřejňovány zde:

Sbírka právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů