V období od 13.8. - 20.8.2022 budou webové stránky nedostupné z důvodu plánované údržby.
Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Nezařazené

Schválený závěrečný účet obce Majdalena za rok 2021

Souhrn-Zaverecny-ucet-na-web  30/06/2022
1Hodnotici-zprava-obec-a-ZS-a-MS   30/06/2022
2Vykaz-Fin2-12-obec   30/06/2022
3Rozvaha-obec  30/06/2022
4Vykaz-zisku-a-ztrat-obec   30/06/2022
5Priloha-obec   30/06/2022
6Vykaz-zisku-a-ztrat-ZS-a-MS   30/06/2022
7Rozvaha-ZS-a-MS   30/06/2022
8Prilha-ucet_zaverky-ZS-a-MS  30/06/2022
9Inventarizacni-zprava-obce   30/06/2022
10Inventarizacni-zprava-ZS-a-MS   30/06/2022
11Schvaleny-vysledek-hospodareni-ZS-a-MS   30/06/2022
12Zprava-z-kontrolniho-vyboru  30/06/2022
13Zprava-z-financniho-vyboru  30/06/2022
14Protokol-z-provedne-verejnospravni-kontroly-ZS-a-MS  30/06/2022
15Protokol-o-schvaleni-uctetni-zaverky-obce-Majdalena-2021  30/06/2022
16Zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-2021   30/06/2022
17Ucet-378   30/06/2022

Návrh Závěrečného účtu obce Majdalena za rok 2021

 
Souhrn-NAVRH-zaverecneho-uctu-za-rok-2021  10/06/2022
1NAVRH-Hodnotici-zprava-obec-a-ZS-a-MS  10/06/2022
2NAVRH-Vykaz-Fin2-12-obec  10/06/2022
3NAVRH-Rozvaha-obec  10/06/2022
4NAVRH-Vykaz-zisku-a-ztrat-obec  10/06/2022
5NAVRH-Priloha-obec  10/06/2022
6NAVRH-Vykaz-zisku-a-ztrat-ZS-a-MS  10/06/2022
7NAVRH-Rozvaha-ZS-a-MS  10/06/2022
8NAVRH-Prilha-ucet_zaverky-ZS-a-MS  10/06/2022
9NAVRH-Inventarizacni-zprava-obce  10/06/2022
10NAVRH-Inventarizacni-zprava-ZS-a-MS 10/06/2022
11NAVRH-Schvaleny-vysledek-hospodareni-ZS-a-MS   10/06/2022
12NAVRH-Zprava-z-kontrolniho-vyboru  10/06/2022
13NAVRH-Zprava-z-financniho-vyboru  10/06/2022
14NAVRH-Protokol-z-provedne-verejnospravni-kontroly-ZS-a-MS  10/06/2022
15NAVRH-Protokol-o-schvaleni-uctetni-zaverky-obce-Majdalena-2021   10/06/2022
16Zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-2021   10/06/2022
17NAVRH-Ucet-378   10/06/2022

Návrh Závěrečného účtu obce Majdalena za rok 2020

0Souhrn—NÁVRH-závěrečného-účtu-za-rok-2020—web  02/06/2021
1NÁVRH—Hodnotící-zpráva—obec-a-ZŠ-a-MŠ  02/06/2021
2NÁVRH—Výkaz-Fin2-12—obec  02/06/2021
3NÁVRH—Rozvaha—obec  02/06/2021
4NÁVRH—Výkaz-zisku-a-ztrát—obec  02/06/2021
5NÁVRH—Příloha—obec  02/06/2021
6NÁVRH—Tabulka  02/06/2021
7NÁVRH—Výkaz-zisku-a-ztrát—ZŠ-a-MŠ  02/06/2021
8NÁVRH—Rozvaha—ZŠ-a-MŠ  02/06/2021
9NÁVRH—Přílha-účet.závěrky—ZŠ-a-MŠ  02/06/2021
10NÁVRH—Inventarizační-zpráva-obce  02/06/2021
11NÁVRH—Inventarizační-zpráva-ZŚ-a-MŠ  02/06/2021
12NÁVRH—Schválený-výsledek-hospodaření-ZŠ-a-MŠ  02/06/2021
13NÁVRH—Zpráva-z-kontrolního-výboru  02/06/2021
14NÁVRH—Zpráva-z-finančního-výboru  02/06/2021
15NÁVRH—Protokol-z-provedné-veřejnosprávní-kontroly-ZŠ-a-MŠ  02/06/2021
16NÁVRH—Protokol-o-schválení-účtetní-závěrky-obce-Majdalena-2020  02/06/2021
17NÁVRH—Zpráva-o-výsledku-přezkoumání-hospodaření-2021—z-4.3.2021  02/06/2021
18NÁVRH—Učet-378  02/06/2021
19NÁVRH-Učet-451  02/06/2021
20NÁVRH—Učet-459  02/06/2021
 

Schválený závěrečný účet obce Majdalena za rok 2019

Závěrečný-účet-za-rok-2019  01/07/2020
01_Hodnotící-zpráva-2019 01/07/2020
02_Výkaz-Fin2-12-2019  01/07/2020
03_Rozvaha   01/07/2020
04_Výkaz-zisku-a-ztráty   01/07/2020
05_Příloha-obec  01/07/2020
06_tabulky 01/07/2020
07_Výkaz-zisku-a-ztráty-ZŠ-a-MŠ  01/07/2020
08_Rozvaha-ZŠ-a-MŠ  01/07/2020
09_Příloha-ZŠ-a-MŠ  01/07/2020
10_Inventarizační-zpráva-za-rok-2019 01/07/2020
11_Inventarizační-zpráva-ZŚ-a-MŠ-2019  01/07/2020
12_Rodělení-přebytku-hospodaření-ZŠ-a-MŠ-2019  01/07/2020
13_Zápis-z-provedné-kontrolní-kontroly-za-rok-2019-Obec-Majdalena1 01/07/2020
14_Zápis-z-provedné-finanční-kontroly-za-rok-2019-Obec-Majdalena  01/07/2020
15_Protokol-z-provedené-veřejnosprávní-kontroly-hospodaření-ZŠ-a-MŠ-2019  01/07/2020
16_Protokol-o-schválení-účetní-závěrky-2019  01/07/2020
17_Hodnotící-zpráva-za-rok-2019-obec-Majdalena 01/07/2020
18_-Zpráva-o-výsledku-přezkoumání-hospodaření-za-rok-2019-obce-Majdalena  01/07/2020
19_inventurní-soupis-378  01/07/2020
20_inventurní-soupis-451  01/07/2020
21_inventurní-soupis-459  01/07/2020

Schválený Závěrečný účet obce Majdalena za rok 2020

0Schvaleny-zaverecny-ucet-obce-Majdalena-2020-web  23/06/2021
1Hodnotici-zprava-obec-a-ZS-a-MS  23/06/2021
2Vykaz-Fin2-12-obec  23/06/2021
3Rozvaha-obec  23/06/2021
4Vykaz-zisku-a-ztrat-obec  23/06/2021
5Priloha-obec  23/06/2021
6Tabulka  23/06/2021
7Vykaz-zisku-a-ztrat-ZS-a-MS  23/06/2021
8Rozvaha-ZS-a-MS  23/06/2021
9Prilha-ucet_zaverky-ZS-a-MS  23/06/2021
10Inventarizacni-zprava-obce 23/06/2021
11Inventarizacni-zprava-ZS-a-MS  23/06/2021
12Schvaleny-vysledek-hospodareni-ZS-a-MS 23/06/2021
13Zprava-z-kontrolniho-vyboru 23/06/2021
14Zprava-z-financniho-vyboru 23/06/2021
15Protokol-z-provedne-verejnospravni-kontroly-ZS-a-MS 23/06/2021
16Protokol-o-schvaleni-uctetni-zaverky-obce-Majdalena-2020 23/06/2021
17Zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-2021-z-4_3_2021  23/06/2021
18Ucet-378  23/06/2021
19Ucet-451  23/06/2021
20Učet-459  23/06/2021

Rozpočtové opatření 2021

Ropočtové opatření č. 9-2021    16/12/2021
Rozpočtové opatření č. 8-2021   11.11.2021
Rozpočtové opatření č. 7-2021   22/09/2021
Rozpočtové opatření č. 6-2021   22/06/2021
Rozpočtové opatření č. 5-2021   02/06/2021
Rozpočtové opatření č. 4 – 2021  22/03/2021
Rozpočtové opatření č. 3 – 2021  08/03/2021
Rozpočtové opatření č. 2 – 2021 08/02/2021
Rozpočtové opatření č. 1 – 2021  08/02/2021

 

Návrh Závěrečného účtu za rok 2019

Návrh-závěrečného-účtu-za-rok-2019  11/06/2020
01_NÁVRH-Hodnotící-zpráva-2019  11/06/2020
02_NÁVRH-Výkaz-Fin2-12-2019  11/06/2020
03_NÁVRH-Rozvaha  11/06/2020
04_NÁVRH-Výkaz-zisku-a-ztráty  11/06/2020
05_NÁVRH-Příloha-obec  11/06/2020
06_NÁVRH-tabulky  11/06/2020
07_NÁVRH-Výkaz-zisku-a-ztráty-ZŠ-a-MŠ  11/06/2020
08_NÁVRH-Rozvaha-ZŠ-a-MŠ  11/06/2020
09_NÁVRH-Příloha-ZŠ-a-MŠ  11/06/2020
10_NÁVRH-Inventarizační-zpráva-za-rok-2019  11/06/2020
11_NÁVRH-Inventarizační-zpráva-ZŚ-a-MŠ-2019  11/06/2020
12_NÁVRH-Rodělení-přebytku-hospodaření-ZŠ-a-MŠ-2019  11/06/2020
13_NÁVRH-Zápis-z-provedné-kontrolní-kontroly-za-rok-2019-Obec-Majdalena1  11/06/2020
14_NÁVRH-Zápis-z-provedné-finanční-kontroly-za-rok-2019-Obec-Majdalena  11/06/2020
15_NÁVRH-Protokol-z-provedené-veřejnosprávní-kontroly-hospodaření-ZŠ-a-MŠ-201  11/06/2020
16_NÁVRH-Protokol-o-schválení-účetní-závěrky-2019  11/06/2020
17_NÁVRH-Hodnotící-zpráva-za-rok-2019-obec-Majdalena  11/06/2020
18_-NÁVRH-Zpráva-o-výsledku-přezkoumání-hospodaření-za-rok-2019-obce-Majdalena  11/06/2020
19_NÁVRH-inventurní-soupis-378  11/06/2020
20_NÁVRH-inventurní-soupis-451  11/06/2020
21_NÁVRH-inventurní-soupis-459  11/06/2020

Rozpočet

Schválený Závěrečný účet obce za rok 2021
Schválený střednědobý výhled na roky 2023 až 2025
Schválený rozpočet obce na rok 2022
Schválený Závěrečný účet obce za rok 2020
Schválený střednědobý výhled na roky 2022 až 2024
Schválený rozpočet obce na rok 2021
Schválený Závěrečný účet obce za rok 2019
Schválený rozpočet obce na rok 2020
Rozpočtové opatření 2022
Rozpočtové opatření 2021
Rozpočtové opatření 2020