Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Nezařazené

Návrh Závěrečného účtu obce Majdalena za rok 2020

0Souhrn—NÁVRH-závěrečného-účtu-za-rok-2020—web  02/06/2021
1NÁVRH—Hodnotící-zpráva—obec-a-ZŠ-a-MŠ  02/06/2021
2NÁVRH—Výkaz-Fin2-12—obec  02/06/2021
3NÁVRH—Rozvaha—obec  02/06/2021
4NÁVRH—Výkaz-zisku-a-ztrát—obec  02/06/2021
5NÁVRH—Příloha—obec  02/06/2021
6NÁVRH—Tabulka  02/06/2021
7NÁVRH—Výkaz-zisku-a-ztrát—ZŠ-a-MŠ  02/06/2021
8NÁVRH—Rozvaha—ZŠ-a-MŠ  02/06/2021
9NÁVRH—Přílha-účet.závěrky—ZŠ-a-MŠ  02/06/2021
10NÁVRH—Inventarizační-zpráva-obce  02/06/2021
11NÁVRH—Inventarizační-zpráva-ZŚ-a-MŠ  02/06/2021
12NÁVRH—Schválený-výsledek-hospodaření-ZŠ-a-MŠ  02/06/2021
13NÁVRH—Zpráva-z-kontrolního-výboru  02/06/2021
14NÁVRH—Zpráva-z-finančního-výboru  02/06/2021
15NÁVRH—Protokol-z-provedné-veřejnosprávní-kontroly-ZŠ-a-MŠ  02/06/2021
16NÁVRH—Protokol-o-schválení-účtetní-závěrky-obce-Majdalena-2020  02/06/2021
17NÁVRH—Zpráva-o-výsledku-přezkoumání-hospodaření-2021—z-4.3.2021  02/06/2021
18NÁVRH—Učet-378  02/06/2021
19NÁVRH-Učet-451  02/06/2021
20NÁVRH—Učet-459  02/06/2021
 

Schválený závěrečný účet obce Majdalena za rok 2019

Závěrečný-účet-za-rok-2019  01/07/2020
01_Hodnotící-zpráva-2019 01/07/2020
02_Výkaz-Fin2-12-2019  01/07/2020
03_Rozvaha   01/07/2020
04_Výkaz-zisku-a-ztráty   01/07/2020
05_Příloha-obec  01/07/2020
06_tabulky 01/07/2020
07_Výkaz-zisku-a-ztráty-ZŠ-a-MŠ  01/07/2020
08_Rozvaha-ZŠ-a-MŠ  01/07/2020
09_Příloha-ZŠ-a-MŠ  01/07/2020
10_Inventarizační-zpráva-za-rok-2019 01/07/2020
11_Inventarizační-zpráva-ZŚ-a-MŠ-2019  01/07/2020
12_Rodělení-přebytku-hospodaření-ZŠ-a-MŠ-2019  01/07/2020
13_Zápis-z-provedné-kontrolní-kontroly-za-rok-2019-Obec-Majdalena1 01/07/2020
14_Zápis-z-provedné-finanční-kontroly-za-rok-2019-Obec-Majdalena  01/07/2020
15_Protokol-z-provedené-veřejnosprávní-kontroly-hospodaření-ZŠ-a-MŠ-2019  01/07/2020
16_Protokol-o-schválení-účetní-závěrky-2019  01/07/2020
17_Hodnotící-zpráva-za-rok-2019-obec-Majdalena 01/07/2020
18_-Zpráva-o-výsledku-přezkoumání-hospodaření-za-rok-2019-obce-Majdalena  01/07/2020
19_inventurní-soupis-378  01/07/2020
20_inventurní-soupis-451  01/07/2020
21_inventurní-soupis-459  01/07/2020

Návrh Závěrečného účtu za rok 2019

Návrh-závěrečného-účtu-za-rok-2019  11/06/2020
01_NÁVRH-Hodnotící-zpráva-2019  11/06/2020
02_NÁVRH-Výkaz-Fin2-12-2019  11/06/2020
03_NÁVRH-Rozvaha  11/06/2020
04_NÁVRH-Výkaz-zisku-a-ztráty  11/06/2020
05_NÁVRH-Příloha-obec  11/06/2020
06_NÁVRH-tabulky  11/06/2020
07_NÁVRH-Výkaz-zisku-a-ztráty-ZŠ-a-MŠ  11/06/2020
08_NÁVRH-Rozvaha-ZŠ-a-MŠ  11/06/2020
09_NÁVRH-Příloha-ZŠ-a-MŠ  11/06/2020
10_NÁVRH-Inventarizační-zpráva-za-rok-2019  11/06/2020
11_NÁVRH-Inventarizační-zpráva-ZŚ-a-MŠ-2019  11/06/2020
12_NÁVRH-Rodělení-přebytku-hospodaření-ZŠ-a-MŠ-2019  11/06/2020
13_NÁVRH-Zápis-z-provedné-kontrolní-kontroly-za-rok-2019-Obec-Majdalena1  11/06/2020
14_NÁVRH-Zápis-z-provedné-finanční-kontroly-za-rok-2019-Obec-Majdalena  11/06/2020
15_NÁVRH-Protokol-z-provedené-veřejnosprávní-kontroly-hospodaření-ZŠ-a-MŠ-201  11/06/2020
16_NÁVRH-Protokol-o-schválení-účetní-závěrky-2019  11/06/2020
17_NÁVRH-Hodnotící-zpráva-za-rok-2019-obec-Majdalena  11/06/2020
18_-NÁVRH-Zpráva-o-výsledku-přezkoumání-hospodaření-za-rok-2019-obce-Majdalena  11/06/2020
19_NÁVRH-inventurní-soupis-378  11/06/2020
20_NÁVRH-inventurní-soupis-451  11/06/2020
21_NÁVRH-inventurní-soupis-459  11/06/2020

Rozpočet

Schválený-Závěrečný-účet-obce-Majdalena-za-rok-2020
Schvaleny-strednedoby-vyhled-na-roky-2022-2024
Schvaleny-rozpocet-obce-Majdalena-na-rok-2021
Schválený-Závěrečný-účet-za-rok-2019
Schválený rozpočet obce na rok 2020
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 až 2023
Rozpočtové opatření 2021
Rozpočtové opatření 2020

NÁVRH závěrečného účtu a účetní závěrky obce Majdalena 2018

NÁVRH závěrečného účtu a účetní závěrky obce Majdalena 2018

NÁVRH- Hodnotící zpráva za rok 2018

NÁVRH- Fin 2-12M – 2018

NÁVRH- Rozvaha Obec

 NÁVRH- Výkaz zizku a ztráty Obec

 NÁVRH- Příloha Obec

NÁVRH- Poskytnutí dotací-vypořádáni

NÁVRH- Výkaz zizku a ztráty ZŠ a MŠ

NÁVRH- Rozvaha ZŠ a MŠ

NÁVRH- Příloha ZŚ a MŠ

NÁVRH- Inventarizační zpráva Obec

NÁVRH- Inventarizační zpráva ZŠ a MŠ

NÁVRH- Rodělení přebytku hospod.ZŠ a MŠ

NÁVRH- Zápis – kontrola kontrolního výboru

NÁVRH- Zápis – finanční kontroly – OÚ

NÁVRH- Zápis – finanční kontroly – ZŠ a MŠ

NÁVRH- Protokol o schválení účetní závěrky

NÁVRH- Hodnotící zpráva za rok 2018 – obec

NÁVRH- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

NÁVRH- Inventurní soupis,účet 378

NÁVRH- Inventurní soupis, účet 451

NÁVRH- Inventurní soupis, účet 459

Závěrečný účet za rok 2018

01Závěrečný účet za rok 2018

01Hodnotící zpráva za rok 2018

02Fin 2-12M-2018

03Rozvaha Obec

04Výkaz zisku a ztráty

05Příloha Obec

06Poskytování dotací-vypořádání

07Výkaz zisku a ztráty ZŠ a MŠ

08Rozvaha ZŠ a MŠ

09Příloha ZŠ a MŠ

10Inventarizační zpráva Obec

11Inventarizační zpráva ZŠ a MŠ

12Rozdělení přebytku hospod. ZŠ a MŠ

13Zápis-kontrola kontrolního výboru

14Zápis-finanční kontroly-OÚ

15Zápis-finanční kontroly-ZŠ a MŠ

16Protokol o schválení účetní závěrky

17Hodnotící zpráva za rok 2018-obec

18Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2018

19Inventurní soupis účet 378

20Inventurní soupis účet 451

21Inventurní soupis účet 459