Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Author: Jakub Ptáčník

Rozpočet

Schválený střednědobý výhled na roky 2025 – 2027
Schválený rozpočet obce na rok 2024
Schválený Závěrečný účet obce za rok 2022
Schválený rozpočet obce na rok 2023
Schválený Závěrečný účet obce za rok 2021
Schválený střednědobý výhled na roky 2023 až 2025
Schválený rozpočet obce na rok 2022
Schválený Závěrečný účet obce za rok 2020
Schválený střednědobý výhled na roky 2022 až 2024
Schválený rozpočet obce na rok 2021
Schválený Závěrečný účet obce za rok 2019
Schválený rozpočet obce na rok 2020
Rozpočtové opatření 2024
Rozpočtové opatření 2023
Rozpočtové opatření 2022
Rozpočtové opatření 2021
Rozpočtové opatření 2020

NÁVRH závěrečného účtu a účetní závěrky obce Majdalena 2018

NÁVRH závěrečného účtu a účetní závěrky obce Majdalena 2018

NÁVRH- Hodnotící zpráva za rok 2018

NÁVRH- Fin 2-12M – 2018

NÁVRH- Rozvaha Obec

 NÁVRH- Výkaz zizku a ztráty Obec

 NÁVRH- Příloha Obec

NÁVRH- Poskytnutí dotací-vypořádáni

NÁVRH- Výkaz zizku a ztráty ZŠ a MŠ

NÁVRH- Rozvaha ZŠ a MŠ

NÁVRH- Příloha ZŚ a MŠ

NÁVRH- Inventarizační zpráva Obec

NÁVRH- Inventarizační zpráva ZŠ a MŠ

NÁVRH- Rodělení přebytku hospod.ZŠ a MŠ

NÁVRH- Zápis – kontrola kontrolního výboru

NÁVRH- Zápis – finanční kontroly – OÚ

NÁVRH- Zápis – finanční kontroly – ZŠ a MŠ

NÁVRH- Protokol o schválení účetní závěrky

NÁVRH- Hodnotící zpráva za rok 2018 – obec

NÁVRH- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

NÁVRH- Inventurní soupis,účet 378

NÁVRH- Inventurní soupis, účet 451

NÁVRH- Inventurní soupis, účet 459