Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Author: Alena Lišková

Schválený závěrečný účet obce Majdalena za rok 2022

001Závěrečný účet 2022 obsah – schválený – web   19/05/2023
01Hodnotící zpráva za rok 2022  19/05/2023
02Výkaz Fin2-12  19/05/2023
03Rozvaha  19/05/2023
04Výkaz zisku a ztráty  19/05/2023
05Příloha  19/05/2023
06Rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha ZŠ a MŠ   19/05/2023
07Invent.zpráva o hosp.prostř. 2022  19/05/2023
08Invent.zpráva ZŚ a MŠ  19/05/2023
09Rozdělení přebytku hosp. ZŠ a MŠ do fondů – 2022  19/05/2023
10Zpráva z kontrolního výboru  19/05/2023
11Zápis z provedené fin. kontroly kontroly  19/05/2023
12Protokol z veřejnosprávní kontroly ZŠ a MŠ  19/05/2023
13Protokol o schválení účetní závěrky 2022   19/05/2023
14Zpráva o výsledku přezkoumání hosp. za rok 2022   19/05/2023
15Inventurní soupis – účet 378   19/05/2023

Schválený závěrečný účet obce Majdalena za rok 2021

Souhrn-Zaverecny-ucet-na-web  30/06/2022
1Hodnotici-zprava-obec-a-ZS-a-MS   30/06/2022
2Vykaz-Fin2-12-obec   30/06/2022
3Rozvaha-obec  30/06/2022
4Vykaz-zisku-a-ztrat-obec   30/06/2022
5Priloha-obec   30/06/2022
6Vykaz-zisku-a-ztrat-ZS-a-MS   30/06/2022
7Rozvaha-ZS-a-MS   30/06/2022
8Prilha-ucet_zaverky-ZS-a-MS  30/06/2022
9Inventarizacni-zprava-obce   30/06/2022
10Inventarizacni-zprava-ZS-a-MS   30/06/2022
11Schvaleny-vysledek-hospodareni-ZS-a-MS   30/06/2022
12Zprava-z-kontrolniho-vyboru  30/06/2022
13Zprava-z-financniho-vyboru  30/06/2022
14Protokol-z-provedne-verejnospravni-kontroly-ZS-a-MS  30/06/2022
15Protokol-o-schvaleni-uctetni-zaverky-obce-Majdalena-2021  30/06/2022
16Zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-2021   30/06/2022
17Ucet-378   30/06/2022

Návrh Závěrečného účtu obce Majdalena za rok 2021

 
Souhrn-NAVRH-zaverecneho-uctu-za-rok-2021  10/06/2022
1NAVRH-Hodnotici-zprava-obec-a-ZS-a-MS  10/06/2022
2NAVRH-Vykaz-Fin2-12-obec  10/06/2022
3NAVRH-Rozvaha-obec  10/06/2022
4NAVRH-Vykaz-zisku-a-ztrat-obec  10/06/2022
5NAVRH-Priloha-obec  10/06/2022
6NAVRH-Vykaz-zisku-a-ztrat-ZS-a-MS  10/06/2022
7NAVRH-Rozvaha-ZS-a-MS  10/06/2022
8NAVRH-Prilha-ucet_zaverky-ZS-a-MS  10/06/2022
9NAVRH-Inventarizacni-zprava-obce  10/06/2022
10NAVRH-Inventarizacni-zprava-ZS-a-MS 10/06/2022
11NAVRH-Schvaleny-vysledek-hospodareni-ZS-a-MS   10/06/2022
12NAVRH-Zprava-z-kontrolniho-vyboru  10/06/2022
13NAVRH-Zprava-z-financniho-vyboru  10/06/2022
14NAVRH-Protokol-z-provedne-verejnospravni-kontroly-ZS-a-MS  10/06/2022
15NAVRH-Protokol-o-schvaleni-uctetni-zaverky-obce-Majdalena-2021   10/06/2022
16Zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-2021   10/06/2022
17NAVRH-Ucet-378   10/06/2022

Návrh Závěrečného účtu obce Majdalena za rok 2020

0Souhrn—NÁVRH-závěrečného-účtu-za-rok-2020—web  02/06/2021
1NÁVRH—Hodnotící-zpráva—obec-a-ZŠ-a-MŠ  02/06/2021
2NÁVRH—Výkaz-Fin2-12—obec  02/06/2021
3NÁVRH—Rozvaha—obec  02/06/2021
4NÁVRH—Výkaz-zisku-a-ztrát—obec  02/06/2021
5NÁVRH—Příloha—obec  02/06/2021
6NÁVRH—Tabulka  02/06/2021
7NÁVRH—Výkaz-zisku-a-ztrát—ZŠ-a-MŠ  02/06/2021
8NÁVRH—Rozvaha—ZŠ-a-MŠ  02/06/2021
9NÁVRH—Přílha-účet.závěrky—ZŠ-a-MŠ  02/06/2021
10NÁVRH—Inventarizační-zpráva-obce  02/06/2021
11NÁVRH—Inventarizační-zpráva-ZŚ-a-MŠ  02/06/2021
12NÁVRH—Schválený-výsledek-hospodaření-ZŠ-a-MŠ  02/06/2021
13NÁVRH—Zpráva-z-kontrolního-výboru  02/06/2021
14NÁVRH—Zpráva-z-finančního-výboru  02/06/2021
15NÁVRH—Protokol-z-provedné-veřejnosprávní-kontroly-ZŠ-a-MŠ  02/06/2021
16NÁVRH—Protokol-o-schválení-účtetní-závěrky-obce-Majdalena-2020  02/06/2021
17NÁVRH—Zpráva-o-výsledku-přezkoumání-hospodaření-2021—z-4.3.2021  02/06/2021
18NÁVRH—Učet-378  02/06/2021
19NÁVRH-Učet-451  02/06/2021
20NÁVRH—Učet-459  02/06/2021
 

Schválený závěrečný účet obce Majdalena za rok 2019

Závěrečný-účet-za-rok-2019  01/07/2020
01_Hodnotící-zpráva-2019 01/07/2020
02_Výkaz-Fin2-12-2019  01/07/2020
03_Rozvaha   01/07/2020
04_Výkaz-zisku-a-ztráty   01/07/2020
05_Příloha-obec  01/07/2020
06_tabulky 01/07/2020
07_Výkaz-zisku-a-ztráty-ZŠ-a-MŠ  01/07/2020
08_Rozvaha-ZŠ-a-MŠ  01/07/2020
09_Příloha-ZŠ-a-MŠ  01/07/2020
10_Inventarizační-zpráva-za-rok-2019 01/07/2020
11_Inventarizační-zpráva-ZŚ-a-MŠ-2019  01/07/2020
12_Rodělení-přebytku-hospodaření-ZŠ-a-MŠ-2019  01/07/2020
13_Zápis-z-provedné-kontrolní-kontroly-za-rok-2019-Obec-Majdalena1 01/07/2020
14_Zápis-z-provedné-finanční-kontroly-za-rok-2019-Obec-Majdalena  01/07/2020
15_Protokol-z-provedené-veřejnosprávní-kontroly-hospodaření-ZŠ-a-MŠ-2019  01/07/2020
16_Protokol-o-schválení-účetní-závěrky-2019  01/07/2020
17_Hodnotící-zpráva-za-rok-2019-obec-Majdalena 01/07/2020
18_-Zpráva-o-výsledku-přezkoumání-hospodaření-za-rok-2019-obce-Majdalena  01/07/2020
19_inventurní-soupis-378  01/07/2020
20_inventurní-soupis-451  01/07/2020
21_inventurní-soupis-459  01/07/2020

Schválený Závěrečný účet obce Majdalena za rok 2020

0Schvaleny-zaverecny-ucet-obce-Majdalena-2020-web  23/06/2021
1Hodnotici-zprava-obec-a-ZS-a-MS  23/06/2021
2Vykaz-Fin2-12-obec  23/06/2021
3Rozvaha-obec  23/06/2021
4Vykaz-zisku-a-ztrat-obec  23/06/2021
5Priloha-obec  23/06/2021
6Tabulka  23/06/2021
7Vykaz-zisku-a-ztrat-ZS-a-MS  23/06/2021
8Rozvaha-ZS-a-MS  23/06/2021
9Prilha-ucet_zaverky-ZS-a-MS  23/06/2021
10Inventarizacni-zprava-obce 23/06/2021
11Inventarizacni-zprava-ZS-a-MS  23/06/2021
12Schvaleny-vysledek-hospodareni-ZS-a-MS 23/06/2021
13Zprava-z-kontrolniho-vyboru 23/06/2021
14Zprava-z-financniho-vyboru 23/06/2021
15Protokol-z-provedne-verejnospravni-kontroly-ZS-a-MS 23/06/2021
16Protokol-o-schvaleni-uctetni-zaverky-obce-Majdalena-2020 23/06/2021
17Zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-2021-z-4_3_2021  23/06/2021
18Ucet-378  23/06/2021
19Ucet-451  23/06/2021
20Učet-459  23/06/2021

Rozpočtové opatření 2021

Ropočtové opatření č. 9-2021    16/12/2021
Rozpočtové opatření č. 8-2021  11.11.2021
Rozpočtové opatření č. 7-2021   22/09/2021
Rozpočtové opatření č. 6-2021  22/06/2021
Rozpočtové opatření č. 5-2021  02/06/2021
Rozpočtové opatření č. 4 – 2021  22/03/2021
Rozpočtové opatření č. 3 – 2021  08/03/2021
Rozpočtové opatření č. 2 – 2021 08/02/2021
Rozpočtové opatření č. 1 – 2021  08/02/2021