Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Oznámení o odkalování 3. 5. – 13. 5. 2021

Dne 3. května 2021 v době od 8.00 do 14.00  budeme provádět  odkalování přívodního řadu DN 400  ÚV Hamr – šachta Libořezy.

 

Následně bude navazovat odkalování vodovodních sítí v jednotlivých obcích dle rozpisu:

 

  1. až 7. května 2021 v době od 8.00 do 14.00 hodin odkalování vodovodního řadu v obci Hamr a přívodní řád DN 150 do obce Majdalena
  2. až 13. května 2021 v době od 8.00 do 14.00 hodin odkalování vodovodního řadu v obci Majdalena

 

Při odkalování může dojít k poklesu tlaku a zhoršené kvality (mírný zákal) vody.

 

V případě poruch nebo případných problémech v dodávce vody prosím kontaktujte dispečink ČEVAK a.s. na tel. čísle 800 900 991.