01Závěrečný účet za rok 2018

01Hodnotící zpráva za rok 2018

02Fin 2-12M-2018

03Rozvaha Obec

04Výkaz zisku a ztráty

05Příloha Obec

06Poskytování dotací-vypořádání

07Výkaz zisku a ztráty ZŠ a MŠ

08Rozvaha ZŠ a MŠ

09Příloha ZŠ a MŠ

10Inventarizační zpráva Obec

11Inventarizační zpráva ZŠ a MŠ

12Rozdělení přebytku hospod. ZŠ a MŠ

13Zápis-kontrola kontrolního výboru

14Zápis-finanční kontroly-OÚ

15Zápis-finanční kontroly-ZŠ a MŠ

16Protokol o schválení účetní závěrky

17Hodnotící zpráva za rok 2018-obec

18Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2018

19Inventurní soupis účet 378

20Inventurní soupis účet 451

21Inventurní soupis účet 459