příloha – usmrcování kormorána
VV – OOP – usmrcování kormorána
VV – usmrcování kormorána