NÁVRH závěrečného účtu a účetní závěrky obce Majdalena 2018

NÁVRH- Hodnotící zpráva za rok 2018

NÁVRH- Fin 2-12M – 2018

NÁVRH- Rozvaha Obec

 NÁVRH- Výkaz zizku a ztráty Obec

 NÁVRH- Příloha Obec

NÁVRH- Poskytnutí dotací-vypořádáni

NÁVRH- Výkaz zizku a ztráty ZŠ a MŠ

NÁVRH- Rozvaha ZŠ a MŠ

NÁVRH- Příloha ZŚ a MŠ

NÁVRH- Inventarizační zpráva Obec

NÁVRH- Inventarizační zpráva ZŠ a MŠ

NÁVRH- Rodělení přebytku hospod.ZŠ a MŠ

NÁVRH- Zápis – kontrola kontrolního výboru

NÁVRH- Zápis – finanční kontroly – OÚ

NÁVRH- Zápis – finanční kontroly – ZŠ a MŠ

NÁVRH- Protokol o schválení účetní závěrky

NÁVRH- Hodnotící zpráva za rok 2018 – obec

NÁVRH- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

NÁVRH- Inventurní soupis,účet 378

NÁVRH- Inventurní soupis, účet 451

NÁVRH- Inventurní soupis, účet 459