• ústně – v kanceláři úřadu
  • písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu
    Obecní úřad Majdalena
    Majdalena 78
    378 03 Majdalena
  • e-mailem: ou@majdalena.cz
  • elektronickým podáním: e-podatelna
  • telefonicky na tel. čísle: +420 384 787 118

| Zpět |